Genel İngilizce

Genel İngilizce

Avrupa Dil Portfolyosu
Avrupa Dil Pasaportu nedir?
Avrupa Serbest Mesleki Dolaşım (Europass) belgesi nedir?
Avrupa Birliği’nin ortak dil eğitim programının ve yeterlilik belgesinin adı Avrupa Dil Portfolyosu veya Türkiye’de tanındığı haliyle Avrupa Dil Pasaportu’dur. Bugün 6 aydan uzun süreli yurt dışına çıkışlarda ya da Avrupa’da herhangi bir üniversitenin hazırlık programını geçebilmek için geçerli olan en önemli belgelerden birisi Avrupa Dil Portfolyosu’dur.
Avrupa Birliği, İngiliz eğitim sisteminden farklı olarak kendisine ait bir akreditasyon ve dil yeterlilik eğitim sistemi geliştirmiştir. Bizler bu eğitim programının akreditasyonlarını 2012 yılında almış ender kuruluşlardan bir tanesiyiz. Sizde akreditasyonumuzu Avrupa Birliği’nden kontrol edebilirsiniz.(2012/R006)
Avrupa Mesleki Serbest Dolaşım (Europass), ülkemizinde içinde bulunduğu bu yapı devletimiz tarafından kurulmuş www.europass.gov.tr adresinden de görüleceği gibi Avrupa Birliği’nde çalışmak isteyen Türk gençlerinin sahip olması gereken belgeleri düzenledikten sonra tıpkı bir Alman genci, tıkı bir İtalyan ya da Belçikalı genç bir öğrenci gibi Türk öğrencilerimiz de aynı Avrupa Birliği vatandaşlarının sahip olduğu mesleki serbest dolaşım hakkına sahiptir. Yani üniversiteyi bitirmiş ya da meslek yüksekokulun u bitirmiş her Türk genci “Europass” belgesine sahip olursa tıpkı Avrupa Birliği üyesi diğer ülke vatandaşları gibi Avrupa Birliği’nde çalışma hakkı elde eder ve iş başvurusu yapabilir. Bu noktada önünde hiçbir engel yoktur. Türkiye, Avrupa Birliği ile serbest mesleki dolaşım konusunda anlaşmalarını bitirmiştir.
Zaten devletimizin resmi internet sitesinde bunu görmeniz mümkündür.

 Avrupa Mesleki Serbest Dolaşım (Europass) belgesi 3 aşamadan oluşur.
1- Bitirdiğiniz okulun diploması
2- Bugüne kadar yaptıklarınızı içeren bir özgeçmiş(CV)
3- Avrupa Birliği’nden akredite ve onaylı, Avrupa Birliği Dil Yeterlilik Belgesi
 
Gelişmiş tüm dünya ülkelerinin dil eğitimine getirdiği bir eğitim standardıdır.

Avrupa Birliği’nde Avrupa Dil Pasaportu olarak uygulanır.

Avrupa Dil Portfolyosu’nun Hedefleri
  • Dil öğrenimlerini ve deneyimlerinin gelişimini güçlendirmek,
  • Çok sayıda dil öğrenimini teşvik etmek,
  • Eğitim ve iş alanları arasında geçişliliği sağlamak,
  • Bireysel öğrenmenin desteklenmesini ve kişilerin her yaşta öğrenme isteklerinin canlı tutulmasını sağlamak,
  • Dilsel değerlerin çeşitliliğini göstermek,
  • Açık ve uluslararası düzeyde geçerli bir biçimde dil yeterliliklerini sunarak Avrupa’da serbest dolaşımı kolaylaştırmak,
  •  Kendi kendine öğrenme ve kendi kendini değerlendirme yeteneğini geliştirmek;

Dil Seviyeleri: 
Sınırlı dil kullanımı (Basic User) : A1 
Somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayattaki alışıldık ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilir ve bunlarla kendini ifade edebilir. Kendini ve başkalarını tanıtabilir, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik (nerde oturdukları, kimleri tanıdıkları gibi) sorular sorabilir ve bu türden sorulara yanıt verebilir. Eğer konuştuğu kişiler yavaş ve anlaşılır konuşuyorlarsa ve ona yardıma hazırlarsa basit şekilde anlaşabilir. 

A2 
Dolaysız anlatımlarda cümleleri ve sıkça kullanılan tabirleri anlayabilir (örneğin kişinin kendisiyle, ailesiyle, alışverişle, iş ve yakın çevreyle ilgili bilgiler). Basit ve rutin durumlarda anlaşabilir, bilindik ve alışıldık konuların basit ve doğrudan aktarımını yapabilir. Basit anlatımlarla geldiği yeri, eğitimini, yakın çevresini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumları anlatabilir. 

Bağımsız dil kullanımı (Independent User):B1 
Okul, iş, boş zamanlar v.b. gibi alışılmış konularda, standart dil net bir şekilde kullanıldığında konunun ana noktalarını anlayabilir. Seyahatlerde, Almanca'nın konuşulduğu yerlerde karşılaşabileceği çoğu durumların üstesinden gelebilir. Alışıldık konularda ve kişisel ilgi alanlarında basit düzeyde ve konuları ilişkilendirerek kendini ifade edebilir. Yaşadığı olay ve deneyimleri, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini anlatabilir, görüşlerini kısa olarak gerekçelendirebilir ve açıklama yapabilir. 

B2 
Somut ve soyut konulardaki zor metinlerin içeriğini ve kendi branşındaki tartışmaları anlayabilir. Sıradan bir sohbette anadilinde konuşan birisi ile her ikisinin de fazla zorluk çekmeyeceği şekilde spontane ve akıcı konuşup anlaşabilir. Geniş bir konu yelpazesinde net ve detaylı bir şekilde kendini ifade edebilir. Güncel bir konuda kişisel fikrini dile getirebilir, farklı seçeneklerin avantaj ve dezavantajlarını sıralayabilir. 

Yetkin dil kullanımı (Proficient User) : C1 
Farklı alanlarda kaleme alınmış zengin içerikli uzun metinleri anlayabilir ve saklı anlamları ortaya çıkarabilir. Spontane ve akıcı bir şekilde kendini ifade eder ve artık sık sık bilmediği/hatırlayamadığı bir kelimeyi aramaz. Dili günlük hayatta, iş yaşamında, meslekî eğitimde ve yükseköğrenimde esnek ve etkin kullanabilir. Açık, net ve sistemli bir şekilde kompleks durumlarda kendini ifade edebilir ve bunu yaparken farklı stratejiler kullanarak diğer metinlerle bağlantı kurabilir. 

C2 
Duyduğu ve okuduğu her şeyi zorluk çekmeden anlayabilir. Yazılı veya sözlü kaynaklardan aldığı bilgiyi özetleyebilir, bunları gerekçelendirebilir ve açıklamalı bir şekilde sunabilir. Kendini akıcı ve tam olarak spontane bir şekilde ifade edebilir, kompleks durumlarda bile anlamlardaki ince farklılıkları belirgin bir şekilde dile getirebilir.